Mấy anh chị kế toán khác không biết có gặp trường hợp giống em không? giờ lừa đả... - Việc làm kế toán

Mấy anh chị kế toán khác không biết có gặp trường hợp giống em không? giờ lừa đả…

Mấy anh chị kế toán khác không biết có gặp trường hợp giống em không? giờ lừa đả…

21 December, 2016

Mấy anh chị kế toán khác không biết có gặp trường hợp giống em không? giờ lừa đảo tinh vi thật, đủ thứ trò đặc biệt là cước điện thoại.
1. Mới năm bữa nữa tháng lại có cuộc gọi điện: ” bên anh chị chưa đóng cước điện thoại số 016xxx, 0838xxx, nếu không đóng 2 tiếng nữa cắt”; gọi lại hệ thống tự động trả lời, cần hướng dẫn bấm phím 0….(chuyên nghiệp)
2. Cùng 1 nội dung thanh toán, thu 2 lần (tờ trước tờ sau khác nhau ký hiệu) lần đầu mình đến mobiphone nộp trực tiếp, lần sau nhân viên đến CTy thu tiền mà mấy chị tiếp tân không biết lại đóng nữa, bên mobiphone nói “cước này bên chị tự đi đóng, chứ bên em không có nhân viên đi thu”
3. (Nhân viên A thu cước VNPT, nhân viên B thu cước Viettel.) Buổi sáng nhân viên A đi thu cả 2 cước VNPT và Viettel, mình hỏi sao nay chú thu cả 2 cái, chú tl :” kể từ tháng này tui thu cả 2″. Buổi chiều nhân viên B vô thu nữa trả lời ” tui không biết”

Gửi lại bình luận