Mình có kinh nghiệm 7 năm làm kế toán tổng hợp tại công ty xây dựng, sản xuất, 4... - Việc làm kế toán

Mình có kinh nghiệm 7 năm làm kế toán tổng hợp tại công ty xây dựng, sản xuất, 4…

Mình có kinh nghiệm 7 năm làm kế toán tổng hợp tại công ty xây dựng, sản xuất, 4…

22 August, 2016

Mình có kinh nghiệm 7 năm làm kế toán tổng hợp tại công ty xây dựng, sản xuất, 4 năm làm báo cáo tài chính, đã tham gia quyết toán thuế,nhận làm sổ sách kế toán cho cty vừa và nhỏ, mới thành lập ở Thái Bình (Thành Phố. Thái Bình, huyện Kiến Xương), lương thoả thuận khi trao đổi công việc.
Ai có nhu cầu liên hệ với mình theo số điện thoại: 01224.224.883

Gửi lại bình luận