mọi người giúp em với ạ. công ty cổ phần hoàng sơn kinh doanh dịch vụ sửa chữa ô... - Việc làm kế toán

mọi người giúp em với ạ. công ty cổ phần hoàng sơn kinh doanh dịch vụ sửa chữa ô…

mọi người giúp em với ạ. công ty cổ phần hoàng sơn kinh doanh dịch vụ sửa chữa ô…

7 November, 2016

mọi người giúp em với ạ.
công ty cổ phần hoàng sơn kinh doanh dịch vụ sửa chữa ô tô , chị liên nhân viên kế toán của công ty . Biết nhà chị liên có cửa hàng bán phụ tùng ô tô giám đốc đã đề nghị c liên kí hợp đồng dài hạn cung cấp phụ tùng ô tô cho công ty . Theo anh chị việc làm trên có vi phạm điều gì trong luật kế toán và chuẩn mực kế toán không. vì sao?

Gửi lại bình luận