Năm 2016: Doanh nghiệp nào phải nộp mẫu số 06/GTGT ? - Việc làm kế toán

Năm 2016: Doanh nghiệp nào phải nộp mẫu số 06/GTGT ?

Năm 2016: Doanh nghiệp nào phải nộp mẫu số 06/GTGT ?

19 December, 2016

Năm 2016: Doanh nghiệp nào phải nộp Mẫu 06 GTGT ??
(y) Nhớ #SHARE để lưu lại bài nhé.
➡ Công ty em mẫu 06 hồi năm 2015 rồi, năm nay có nộp lại không ạ ?
➡ Công ty em doanh thu có 1 tỷ thì có nộp hok vậy ?
(y) Nhấn vào hình xem đáp án chi tiết:

Năm 2016: Doanh nghiệp nào phải nộp mẫu số 06/GTGT ?

Gần đây kế toán đang rầm rộ lên vấn đề nộp mẫu số 06/GTGT hạn nộp vào ngày 20/12. Vậy Doanh nghiệp thuộc những trường hợp nào và thuộc đối tượng nào thì phải nộp mẫu 06/GTGT.

Gửi lại bình luận