Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp - Việc làm kế toán

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

24 October, 2016

Vị trí: Kế Toán Tổng Hợp
Mức lương: 9 triệu trở lên( có thể thỏa thuận thêm)
Mô tả công việc
– Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
– Cung cấp số liệu, giải trình cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
– Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
– Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
– Theo dõi công nợ
– Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các cơ sở
– Các công tác khác theo yêu cầu.
Ứng viên quan tâm nộp CV tại địa chỉ mail: [email protected]

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

– Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.- Cung cấp số liệu, giải trình cho Ban Giám Đốc hoặc các

Gửi lại bình luận