nhờ ad cho mình đăng tin tuyển dụng nhé. cần tuyển 02 kế toán nội dung thông tin... - Việc làm kế toán

nhờ ad cho mình đăng tin tuyển dụng nhé. cần tuyển 02 kế toán nội dung thông tin…

nhờ ad cho mình đăng tin tuyển dụng nhé. cần tuyển 02 kế toán nội dung thông tin…

22 August, 2016

nhờ ad cho mình đăng tin tuyển dụng nhé.
cần tuyển 02 kế toán nội dung thông tin như trong tin đăng,
ghi chú: lúc trước mình có đăng tin như email bị lỗi mình đăng thay email mới rồi, mong các bạn đọc lại và nộp hồ sơ ứng tuyển

Gửi lại bình luận