Nhờ Các anh chị trong hội giúp e với, cty e làm bên lĩnh vực xây nhà tiền chế, h... - Việc làm kế toán

Nhờ Các anh chị trong hội giúp e với, cty e làm bên lĩnh vực xây nhà tiền chế, h…

Nhờ Các anh chị trong hội giúp e với, cty e làm bên lĩnh vực xây nhà tiền chế, h…

17 December, 2016

Nhờ Các anh chị trong hội giúp e với, cty e làm bên lĩnh vực xây nhà tiền chế, hạch toán kế toán theo qd48, chị kế toán cũ cty e hạch toán tất cả các nghiệp vụ mua hàng đều không qua kho, đưa thẳng vào 154 cho từng công trình như vậy có đúng không ah?cuối năm chị ấy mới cân đối lại chi phí cho từng công trình,và kết chuyển thẳng từ 154 sang 632 như vậy có đúng kg ah? Và chi phí lương, khấu hao tài sản cố định thì cuối năm mới đưa vào phân bổ để k/c tính gthanh như vậy có dc kg?

Gửi lại bình luận