NHỮNG HÀM EXCEL THƯỜNG GẶP MÀ KẾ TOÁN CẦN BIẾT - Việc làm kế toán

NHỮNG HÀM EXCEL THƯỜNG GẶP MÀ KẾ TOÁN CẦN BIẾT

NHỮNG HÀM EXCEL THƯỜNG GẶP MÀ KẾ TOÁN CẦN BIẾT

17 December, 2016

NHỮNG HÀM EXCEL THƯỜNG GẶP MÀ KẾ TOÁN CẦN BIẾT
?_Một Cái click chuột tương đương với hàng giờ tìm kiếm thủ công thông tin trên sổ sách
?_Một hàm sẽ tương đương với cả tuần hì hục ngồi tính toán, cộng tay
?_Giúp kế toán Giảm 5 lần thời gian làm trên sổ sách báo cáo
(Y) Chỉ cần tải về và thực hành 30 phút theo hướng dẫn chi tiết này – Tay nghề của bạn sẽ được nâng cao
<3 <3 Xem tại đây - Nhớ #SHARE nhé!

NHỮNG HÀM EXCEL THƯỜNG GẶP MÀ KẾ TOÁN CẦN BIẾT

I. HÀM LOGIC.

1. Hàm AND:

– Cú pháp: AND (Logical1, Logical2, ….)

– Các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.

– Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu tất cả các đối số của nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) nếu một hay nhiều đối số

Gửi lại bình luận