Quy Định Mới Nhất Về Mức Lương Tối Thiểu Vùng Năm 2017 - Việc làm kế toán

Quy Định Mới Nhất Về Mức Lương Tối Thiểu Vùng Năm 2017

Quy Định Mới Nhất Về Mức Lương Tối Thiểu Vùng Năm 2017

16 December, 2016

Quy Định Mới Nhất Về Mức Lương Tối Thiểu Vùng Năm 2017
Những quy định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 – Kế Toán nhớ update để điều chỉnh và làm bảng lương năm 2017 nha:
?_Về Đối tượng áp dụng
?_Về Mức lương tối thiểu vùng
?_Về Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng
?_Về Thực hiện áp dụng mức lương tối thiểu vùng
(Y) Xem chi tiết theo link – Nhớ #SHARE để nhận được tin kế toán mới hằng ngày nhé!

Quy Định Mới Nhất Về Mức Lương Tối Thiểu Vùng Năm 2017

Mức Lương Tối Thiểu Vùng Năm 2017 – Nghị định 153/2016/NĐ-CP,

Gửi lại bình luận