Tổng đại lý chúng tôi cần tuyển nhân viên nam nữ 01 lễ tân 01kế toán 03 nhân viê... - Việc làm kế toán

Tổng đại lý chúng tôi cần tuyển nhân viên nam nữ 01 lễ tân 01kế toán 03 nhân viê…

Tổng đại lý chúng tôi cần tuyển nhân viên nam nữ 01 lễ tân 01kế toán 03 nhân viê…

22 October, 2016

Tổng đại lý chúng tôi cần tuyển nhân viên nam nữ
01 lễ tân
01kế toán
03 nhân viên bán hàng
Thời gian:sáng 7h30-11h30
Chiều: 1h30-17h
Thu nhập: 4tr5-6tr5 (chuyên cần 500/tháng)
(Có làm theo ca )
Không cần kinh nghiệm vui vẻ ,nhiệt tình với khách hàng
Địa điểm : khu vực thủ đức.
Lh:01208437220gặp c.thanh

Gửi lại bình luận