TUYỂN GẤP KẾ TOÁN TỔNG HỢP - Yêu cầu: Nam/Nữ Có kinh nghiệm 3 năm làm... - Việc làm kế toán

TUYỂN GẤP KẾ TOÁN TỔNG HỢP – Yêu cầu: Nam/Nữ Có kinh nghiệm 3 năm làm…

TUYỂN GẤP KẾ TOÁN TỔNG HỢP – Yêu cầu: Nam/Nữ Có kinh nghiệm 3 năm làm…

6 September, 2016

TUYỂN GẤP KẾ TOÁN TỔNG HỢP
– Yêu cầu: Nam/Nữ Có kinh nghiệm 3 năm làm tại vị trí kế toán tổng hợp
– Tổng thu nhập : 6.000.000 VND
Địa điểm làm việc: KCN Khánh Hà – Thường Tín – Hà Nội
Điện thoại: -0936.816.535

Gửi lại bình luận