Tuyển dụng: Kế Toán Trưởng - Công ty tổng thầu thi công cơ điện - Nơi làm việc:... - Việc làm kế toán

Tuyển dụng: Kế Toán Trưởng – Công ty tổng thầu thi công cơ điện – Nơi làm việc:…

Tuyển dụng: Kế Toán Trưởng – Công ty tổng thầu thi công cơ điện – Nơi làm việc:…

12 October, 2016

Tuyển dụng: Kế Toán Trưởng
– Công ty tổng thầu thi công cơ điện
– Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
– Backgroun: Ngành kế toán các trường công lập
– Kinh nghiệm làm kế toán trường các công ty thầu thi công chính mảng cơ điện lạnh các dự án xây dựng
– Tuổi: 7x
– Nam
Chi tiết công việc vui lòng liên hệ:
Ms. Ni
Email: [email protected]
Skype: kynguyenvang.ni
Phone: 01693 629 109
Thanks.

Gửi lại bình luận