TUYỂN GẤP - KẾ TOÁN NGÂN HÀNG CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAD/CAM VIỆT NAM - Theo d... - Việc làm kế toán

TUYỂN GẤP – KẾ TOÁN NGÂN HÀNG CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAD/CAM VIỆT NAM – Theo d…

TUYỂN GẤP – KẾ TOÁN NGÂN HÀNG CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAD/CAM VIỆT NAM – Theo d…

18 August, 2016

TUYỂN GẤP – KẾ TOÁN NGÂN HÀNG
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAD/CAM VIỆT NAM
– Theo dõi dòng tiền các dự án, lập phương án vay vốn đảm bảo nguồn vốn cho các dự án;
-Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ (đối với lệnh chi ngoại tệ)… và nộp ra ngân hàng;
-Kiểm tra đơn xin bảo lãnh ngân hàng của các bộ phận, lập hồ sơ bảo lãnh tại các ngân hàng và theo dõi tình hình thực hiện các bảo lãnh tại các ngân hàng;
-Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo qui định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay;
-Chuẩn bị hồ sơ mở LC, theo dõi tình hình mở thanh toán, ký hậu vận đơn gốc, bảo lãnh các LC;
-Nhận, sắp xếp, kiểm tra, định khoản, vào máy chứng từ từ các ngân hàng;
– Kiểm tra số dư các tài khoản ngân hàng và làm bút toán chênh lệch tỷ giá các tài khoản ngân hàng; đánh giá tình hình tiền gửi tại các ngân hàng, báo cáo trưởng phòng để kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền;
* Mức lương: thỏa thuận theo năng lực.
* Yêu cầu: 3 năm kinh nghiệm trở lên
Liên hệ: 0437730826 Email: [email protected]
P509 Richland Southern Số 9A ngõ 233 Xuân Thủy, Cầu Giấy. Hà Nội.

Gửi lại bình luận