Tuyển Kế toán công ty kế toán dịch vụ việc làm nhanh... - NTD2155299 - Việc làm kế toán

Tuyển Kế toán công ty kế toán dịch vụ việc làm nhanh… – NTD2155299

Tuyển Kế toán công ty kế toán dịch vụ việc làm nhanh… – NTD2155299

28 August, 2016

VIỆC LÀM KẾ TOÁN KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
Công ty mình tuyển kế toán không cần kinh nghiệm, được đào tạo.
Công việc nhẹ nhàng, không áp lực, chỉ cần mang hồ sơ đến công ty thì khả năng có việc đến 90 -95% vì công ty đánh giá cao những bạn chịu khó, chăm chỉ.
Rất hợp với các bạn ứng viên mới ra trường hoặc muốn chuyển sang ngành kế toán.

Tuyển Kế toán công ty kế toán dịch vụ việc làm nhanh… – NTD2155299

TUYỂN DỤNG việc làm Kế toán công ty kế toán dịch vụ – 2155299 ngành Kế toán-Kiểm toán tại Công Ty Kế Toán ANPHA – NTD2155299

Gửi lại bình luận