TUYỂN KẾ TOÁN KHO Công việc: Lập báo cáo, kiểm soát nhập xuất tồn hàng hóa - Thư... - Việc làm kế toán

TUYỂN KẾ TOÁN KHO Công việc: Lập báo cáo, kiểm soát nhập xuất tồn hàng hóa – Thư…

TUYỂN KẾ TOÁN KHO Công việc: Lập báo cáo, kiểm soát nhập xuất tồn hàng hóa – Thư…

4 November, 2016

TUYỂN KẾ TOÁN KHO
Công việc:
Lập báo cáo, kiểm soát nhập xuất tồn hàng hóa
– Thường xuyên kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho
– Sắp xếp hàng hoá vật tư trong kho hợp lý, khoa học
– Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho
– Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất)
số lương:4
Liên hệ trực tiếp :
Thu Thủy: 0975.843.068 Email [email protected]
Hà Ly:0938.790.836 Email – [email protected]
ĐIỆN THOẠI: 0938.790.836
Địa chỉ nộp hồ sơ:
Số 2 Tôn Thất Thuyết, kho ICD Mỹ Đình (Tầng 2 – Trung tâm Thương mại Interserco), Từ Liêm, Hà Nội.

Gửi lại bình luận