Vĩnh Cửu - Gạch ốp tường | Lát nền | Cảnh quan sân vườn | G.F.R.C - Việc làm kế toán

Vĩnh Cửu – Gạch ốp tường | Lát nền | Cảnh quan sân vườn | G.F.R.C

Vĩnh Cửu – Gạch ốp tường | Lát nền | Cảnh quan sân vườn | G.F.R.C

8 November, 2016

[TPHCM]: Công Ty CP Vĩnh Cửu – Quận 2
Vị trí tuyển dụng : Kế toán tổng hợp – ĐI LÀM NGAY
Website: www.vinhcuu.vn
– Cùng với KTT Quản lý điều hành phòng kế toán và các Chi nhánh trực thuộc.
– Thực hiện các quy trình, quy định áp dụng tại bộ phận
– Tham mưu cho KTT các vấn đề liên quan đến kế toán, thuế, … để thực hiện đúng các chuẩn mực kế toán theo quy định của Nhà nước
– Lập các báo quản trị theo yêu cầu quản lý
– Tổng hợp các báo cáo của nhân viên cấp dưới
– Làm việc với cơ quan thuế, đơn vị kiểm toán và ngân hàng khi KTT yêu cầu
– Tổng hợp báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thuế
– Cùng với KTT lên kế hoạch ngân sách hàng tháng
– Tham mưu cho KTT về việc cân đối, hoạch toán chi phí
– Công việc cụ thể sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
CV gửi về email: [email protected]

Vĩnh Cửu – Gạch ốp tường | Lát nền | Cảnh quan sân vườn | G.F.R.C

Vĩnh Cửu, Gạch ốp tường, Gạch cổ, Gạch lát nền, Gạch sỏi, Đá suối, Gạch Đá Trang trí, Cảnh quan sân vườn, Lục bình, Chỉ tường, Chỉ phao, GFRC, G.F.R.C Việt Nam

Gửi lại bình luận