Xin chào cả nhà mình ở Bình Dương giáp danh với Hồ Chí Minh. Mình đang cần tìm việc kế t... - Việc làm kế toán

Xin chào cả nhà mình ở Bình Dương giáp danh với Hồ Chí Minh. Mình đang cần tìm việc kế t…

Xin chào cả nhà mình ở Bình Dương giáp danh với Hồ Chí Minh. Mình đang cần tìm việc kế t…

15 December, 2016

Xin chào cả nhà mình ở Bình Dương giáp danh với Hồ Chí Minh. Mình đang cần tìm việc kế toán hoặc kế hoạch và thu mua ở Bình Dương or Hồ Chí Minh cũng được. Mình đã có kinh nghiệm làm thu mua và kế hoạch 4 năm trong nghành gỗ. Mình cũng có kinh nghiệm làm kế toán gần 2 năm ạ. Vì có lý do gd nên mình nghỉ việc dc 2 tháng giờ mình đang tìm việc. NM giúp em với…

Gửi lại bình luận